Residential

(44 properties found)
Hollybush, Hollybush Ledbury, Herefordshire

£200,000 SSTC

Hollybush, Hollybush Ledbury, Herefordshire

2 Bedroom, House - detached, 0.39 acre

View Full Details
Upper Interfields, Malvern, Worcestershire

£200,000 SSTC

Upper Interfields, Malvern, Worcestershire

3 Bedroom, House - detached

View Full Details
Bridge Street, Ledbury, Herefordshire

£175,000 SSTC

Bridge Street, Ledbury, Herefordshire

2 Bedroom, House - end terrace

View Full Details
Broadfield Close, Bishops Frome, Worcestershire

£170,000 SSTC

Broadfield Close, Bishops Frome, Worcestershire

3 Bedroom, House - end terrace

View Full Details
New Street, Ledbury, Herefordshire

£150,000 SSTC

New Street, Ledbury, Herefordshire

Shop

View Full Details
Knights Court, Bishops Frome, Herefordshire

Offers in the region of £150,000

Knights Court, Bishops Frome, Herefordshire

2 Bedroom, House - mid terrace

View Full Details
The Homend, Ledbury, Herefordshire

Offers in excess of £150,000

The Homend, Ledbury, Herefordshire

2 Bedroom, Flat

View Full Details
Queens Court, Ledbury, Herefordshire

£150,000 SSTC

Queens Court, Ledbury, Herefordshire

2 Bedroom, Bungalow - semi detached

View Full Details